050-5202348
office@s-pri.co.il
רמת גן, ישראל
רמת גן, ישראל

בית להשקעה ברומניה

בית להשקעה ברומניה

מתחם מגורים Shine Residence Corbeanca ,

השקעה נבונה אשר לא מצריכה הון עצמי גדול.

רומניה,כידוע, הנה מוקד תשומת לב כלכלית של ארה"ב והגוש האירופי כאחד.

כחברה החדשה באיחוד,בנייתה ושגשוגה של רומניה נמצאים בראש מעיינם של המון גופים כלכליים חזקים מאוד בעולם.

תיירות שגודלת משנה לשנה,עלייה עצומה בכמות עסקאות הנדלן הנעשות מדי שנה במדינה.

תשתיות מתפתחות בקצב מהיר ובחלקן כבר עברו את רמתה של ישראל, לדוגמא חיבור לאינטרנט במהירות 1000 מגה!!

הודות למערכת הרומנית אשר נבנית במהרה וביעילות. 

נפתחה הדלת למשקיעים זרים לקנות נכסים מניבים גם אם אין לכם סכומים גדולים זמינים להשקעה.

קל למימון על ידי אשראי בנקאי והגשת בקשה להקלות ה"פרימה קאסה" המעוגנות בחוק הרומני.

אנו מאמינים שתכננו את הדופלקסים המושלמים למשפחות צעירות ופעילות, אך גם לגמלאים אשר מחפשים את השקט, עם פוטנציאל להתרחב מבעד לעליית הגג. אז, הבית שלך יכול לגדול עם המשפחה שלך!

ואנחנו גם מאמינים שיש לנו מחיר המכירה הנמוך ביותר של האזור. Smart!

⇐ ⇐ ⇐ צור קשר: