050-5202348
office@s-pri.co.il
רמת גן, ישראל
רמת גן, ישראל

גיוס הון

גיוס הון, השלמה להון עצמי ליווי פיננסי לפרויקט נדלן-. עמוד זה מציג חלק קטן מהפתרונות שאנו מציעים  בסיוע למימון למשקיע. כחלק מהליווי שאנו מעניקים ללקוחותינו ניתן למצוא דרכנו מגוון פתרונות ובכללם: סיוע במתן פתרונות לגיוס הון. ליווי פיננסי ע"י לקוחותינו בעלי עסקים ומשקיעים פרטיים. לקוחות המעוננים להשקיע בנדל"ן ונכסים מניבים. גיוס הון מהווה חלק משמעותי ולעתים אף מכריע לביצוע פרויקט. 

סיוע במתן ליווי בנקאי / חוץ בנקאי.

כל התהליך מתבצע באמצעות שותפינו העסקיים בעלי מקצוע בתחום. מתאים לכל סוגי העסקאות גדולות ובינוניות. הכל בכפוף לאישור הגוף הממן ועל פי חוק. התחייבות הלקוח כי אין כל הליך המהווה הפרת חוק בכל מדינה בעולם. אנו מודעים לעובדה שליווי פיננסי הנו חלק משמעותי וחשוב לביצוע עסקאות. לעתים  המימון מהווה גורם חשוב לקיום עסקאות גדולות ובינוניות. בנוסף אנו מעניקים ללקוחותינו.

סיוע בקבלת משכנתא לרכישת דירה ברומניה ע"י בנק מקומי.

משקיעים רבים מעוניינים לרכוש דירה ברומניה להשקעה, חלקם זקוקים להשלמה להון העצמי כדי לרכוש דירה. דרכנו תוכלו לקבל משכנתא לדירה ע"י בנק ברומניה, אנו  לא רק נפנה אתכם לבנק אשר מעניק הלוואות דירה גם לישראלים אלא גם נלווה אתכם בכל התהליך עד לקבלת אישור. עוד טרם הרכישה  אנו נעביר את הפרטים הרלוונטיים לבנק כולל פרטי הנכס שאתם רוצים לרכוש. חשוב לציין כי הבנק יבצע כנהוג בדיקת יכולת החזר שלכם  לפני מתן האישור.

 אנו מודעים לעובדה שליווי פיננסי הנו חלק משמעותי וחשוב לביצוע עסקאות גדולות ובינוניות..לכן אנו  פועלים בקשר ישיר ובשיתוף פעולה עסקי  הדוק עם מקורות ובעלי מקצוע מיומנים המסוגלים לתת מענה למימון ומינוף ליזמים.

לאחר בחינת העסקה ע"י הצוות יותאם עבורך גוף ממן פוטנציאלי למתן פתרון מימון השקעה.  או שותפות ע"י משקיעים פרטיים. דרכנו ניתן למצוא מגוון פתרונות פיננסים המתאימים לסוג וגודל העסקה. לאחר בחינת העניין נדאג להתאים עבורך את הפתרון ולפגישה עם הגורמים המתאימים. כל התהליך מתבצע באמינות ובמחויבות לדיסקרטיות מוחלטת. התהליך מלווה בעת הצורך עם בעלי מקצוע מיומנים ויידועי שם בתחום.

 

⇐ ⇐ ⇐ צור קשר: 


  • משכנתא לדירה ברומניה
    משכנתא לדירה ברומניה סיוע בקבלת משכנתא לרכישת דירה ברומניה ע"י בנק מקומי. משקיעים רבים מעוניינים לרכוש דירה ברומניה להשקעה, חלקם זקוקים להשלמה להון העצמי כדי לרכוש דירה. דרכנו תוכלו לקבל משכנתא לדירה ע"י בנק ברומניה. אנו  לא רק נפנה אתכם לבנק אשר ...

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube